Mænd er fra Mars og kvinder fra Venus, når det gælder dødsulykker og Bilka-buler

Bogen 'Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus' har solgt mere end 50 millioner eksemplarer på verdensplan og er oversat til 40 sprog. Alene i Danmark er bogen udkommet i 25 oplag. Interessen for kønsforskelle er stor, og de skyldes, at vi opdrager piger og drenge forskelligt. Det påvirker også kønnenes adfærd bag rattet

16. oktober 2023

Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Sådan lyder titlen på bestselleren af den amerikanske psykolog John Gray. Han bruger de romerske guder for henholdsvis krig og kærlighed som metaforer for mænds og kvinders forskelligheder. Hans bog har solgt i mere end 50 millioner eksemplarer på verdensplan. Alene i Danmark er bogen udkommet i mere end 25 oplag.

Selv om nyere forskning dokumenterer, at der stort set ingen forskel er på mænd og kvinders hjerner, er der ingen tvivl om, at vi har en historisk tradition for at opdrage piger og drenge forskelligt. Sat på spidsen lærer vi piger at være stille, omsorgsfulde, flittige og fornuftige, mens vi lærer drenge at være mere udfarende, larmende, risikovillige og vilde. Set i det lys er det ikke underligt, at der er forskel på, hvordan mænd og kvinder kører bil.

I en artikel i Jyllands-Posten udtaler Tove Hels, chefkonsulent og strategisk analytiker hos Rigspolitiet, følgende: 

"Generelt er der dokumentation for, at de to køn er forskellige, når de har fået kørekort. Hvis man skal udtrykke det populært, kan man sige, at kvinderne laver Bilka-bulerne, mens mændene laver dødsulykkerne. Dette kunne pege i retning af, at kvinder har vanskeligere ved at manøvrere end mænd, og at mænd har en mere risikobetonet køreadfærd end kvinder."

Ingen kønsforskelle i hjernen
Når mænd har tendens til at trykke hårdere på speederen, har det ifølge professor Gina Rippon fra Aston Brain Centre, Aston University, ikke noget at gøre med, at der er forskel på mænds og kvinders hjerner. Hun er forfatter til bogen 'The Gendered Brain: The New Neuroscience that Shatters the Myth of the Female Brain'.

Rippons bog har vakt opsigt internationalt, fordi den smadrer myten om den kvindelige hjerne, som ellers har hersket også langt op i dette årtusinde. I bogen beskriver forskeren, hvordan samfundets kulturelle forestillinger om køn er med til at forme pigers, drenges, mænds og kvinders hjerner, adfærd og forventninger til egne kompetencer.

Biologisk set er der ifølge Rippon ikke nogen betydelig forskel på mænds og kvinders hjerner, bortset fra at mandens hjerne gennemsnitligt er større end kvindens, fordi hans hoved og krop gennemsnitligt er større. Her vil nogle mænd måske tænke, at de så også er klogere, fordi deres hjerne er større. Denne teori fejer professoren imidlertid af banen ved at huske os på, at både en gorilla og en elefant har større hjerner end os mennesker, uden at være klogere end os.

Rippons bog er banebrydende, fordi den gør op med talrige rapporter, bøger og undersøgelser om kønsforskelle i hjernen. Vi skal med andre ord fokusere på at opdrage børn - og særligt drenge - til at være mindre risikovillige i trafikken.